top of page

Ramani Basker - Music

Form
Raga
Tala
Words
Composer
Medium
Download Link
kīrtana
āhiri
tisra-ēka
śrī kamalāmbā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/8axjfg3q4ulestu/RB-Mus-010.zip?dl=0
kīrtana
ānandabhairavi
ādi
abhayāmbānāyaka
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/jjsi8j81m7cwi4s/RB-Mus-024.zip?dl=0
kīrtana
ānandabhairavi
miśra-cāpu
kamalāmbā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/0wwau1kivu3or5q/RB-Mus-002.zip?dl=0
kīrtana
ānandabhairavi
miśra-cāpu
ānandēśvarēṇa
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/aiy0qtznaielz2x/RB-Mus-026-Anandabhairavi-AnandESvarENa-mcApu-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
aṭhāṇā
miśra-cāpu
śrī madhurāmbikayā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/e0xf273uxv5ptq0/RB-Mus-027-aThANA-SrI-madhurAmbikayA-mcApu-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
balahamsa
ādi
guruguhādanyam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/hanewbrp830no4f/RB-Mus-029-balahamsa-guruguhAdanyam-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
bēgaḍā
miśra-cāpu
madhurāmbikāyāstava
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/ddtzlwkz5ox18db/RB-Mus-028-bEgaDA-madhurAmbAyAstava-mcApu-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
bhairavi
jhampa
śrī kamalāmbāyāḥ
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/go0f5dx92r1d4bc/RB-Mus-006.zip?dl=0
kīrtana
bhairavi
tripuṭa
āryām abhayāmbām
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/t9opxnuodruljoe/RB-Mus-016.zip?dl=0
kīrtana
bhairavi
rūpaka
cintayamā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/xnambxb9vy6jjw4/RB-Mus-067-bhairavi-cintayamA-rupaka.mp3?dl=0
kīrtana
bṛndāvani
rūpaka
saundararājam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/svn0h47ihr5i93f/RB-Mus-030-brndAvani-saundararAjam-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
cāmaram
tisra-cāpu
sadāśrayē
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/p2hxzj71kyauz07/RB-Mus-014.zip?dl=0
kīrtana
darbāru
ādi
hālāsyanātham
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/e4yd5qhc05fl6hh/RB-Mus-031-darbAru-hAlAsyanAtham-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
dēśīsimhāravam
rūpaka
madhurāmbikāyām
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/rrbvnqm4na40sw0/RB-Mus-032-dESIsimhAravam-madhurAmbikAyAm-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
dēvakriyā
ādi
madhurāmbā saṃrakṣatu
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/em7xkuskj2720bt/RB-Mus-033-dEvakriyA-madhurAmbA-samrakshatu-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
dhanyāsi
rūpaka
maṅgaḷadēvatayā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/7gxzcmw52m4c6ey/RB-Mus-034-dhanyAsi-mangaLa-dEvatayA-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
dvijāvanti
rūpaka
cētaḥ śrī
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://drive.google.com/file/d/1y2txZDjnYjmT7DET-SOL5dJmu83RqtHx/view?usp=drive_link
kīrtana
erukalakāmbhōji
tisra-cāpu
abhayāmbikāyai
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/etpmbx28rxboxds/RB-Mus-018.zip?dl=0
kīrtana
gamakakriya
khaṇḍa-cāpu
navaratnamālinīm
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/qq8utdpdnqff8qu/RB-Mus-036-gamakakriya-navartnamAllinIm-kcApu-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
ghaṇṭā
ādi
śrī kamalāmbikē
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/sn0acl8t0ze9zuz/RB-Mus-009.zip?dl=0
kīrtana
gōpikāvasantam
ādi
bālakṛṣṇam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/g9i58cnosryg7no/RB-Mus-037-gOpikAvasntam-bAlakrshNam-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
hamvīru
rūpaka
parimaḷaraṅganātha
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/0qx8m0pqny1nuas/RB-Mus-038-hamvIru-parimaLaranganAtham-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
hindōlavasantam
ādi
santānrāmsvāminam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/ee3fqqxhgt9rlz6/RB-Mus-039-hindOlavasantam-santAnarAmasvAminam-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
huśāni
jhampa
śrī kāḷahastīśa
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/yv3a5ogyq6v4qqm/RB-Mus-068-huSAni-SrI-kALahastISa-jhampa.mp3?dl=0
kīrtana
kalyāṇi
ādi
abhayāmbā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/73ycw89wtpphytd/RB-Mus-015.zip?dl=0
kīrtana
kalyāṇi
ādi
kamalāmbām
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/kqi8l27ea36t965/RB-Mus-003.zip?dl=0
kīrtana
kalyāṇi
khaṇḍa-cāpu
śrī madhurāmbikē
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/yynks8armxkmyp6/RB-Mus-040-kalyANi-SrI-madhurAmbikE-kcApu-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
kāmbhōji
aṭa
kamalāmbikāyai
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/k9yawy9x5q498am/RB-Mus-005.zip?dl=0
kīrtana
kanakāmbari
rūpaka
kanakāmbari
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/0tjqdr61gf1lc0a/RB-Mus-041-kanakAmbari-kanakAmbari-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
kannaḍabaṅgāḷa
jhampa
rēṇukādēvi
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/hp2h0vvznze4ao6/RB-Mus-042-kannaDabangALa-rENukAdEvi-jhampa-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
kāpi
ādi
vēṅkaṭācalapatē
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/6v6din9bzqeu6gf/RB-Mus-044-kApi-vEnkaTAcalapatE-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
kāpi
khaṇḍa-ēka
śrī mahārājñī
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/vyudxgzngme4k87/RB-Mus-043-kApi-SrI-mahArAjnI-kEka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
kāśirāmakriya
ādi
śrī sundararājam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/1xxhz0qfzzz906q/RB-Mus-069-kASirAmakriya-SrI-sundararAjam-Adi.mp3?dl=0
kīrtana
kēdāra
ādi
ambikāyāḥ
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/mjktzs7jwl2ns40/RB-Mus-020.zip?dl=0
kīrtana
kēdāragauḷa
ādi
abhayāmbānāyaka
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/2tkh2ygx2d95ef5/RB-Mus-025.zip?dl=0
kīrtana
kēdāragauḷa
jhampa
abhayāmbikāyāḥ
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/xfkvhhrsziqs52h/RB-Mus-019.zip?dl=0
kīrtana
kēdāram
ādi
cidambaranaṭarājam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/bru51jesbgyuekw/RB-Mus-045-kEdAram-cidambaranaTarAjam-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
kēdāram
miśra-cāpu
ānandanaṭana
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/qqp7zzdp0e8imdw/RB-Mus-070-kEdAram-AnandanaTana-mcApu.mp3?dl=0
kīrtana
kuriñji
jhampa
śrī vēṇugōpāla
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/myi4rewikpl7vnd/RB-Mus-046-kurinji-SrI-vENugOpAla-jhampa-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
māḷavapañcamam
rūpaka
vāsudēvam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/aqj97sz85s2pniw/RB-Mus-047-mALavapancamam-vAsudEvam-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
mukhāri
ādi
pāhi mām
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/jrcnchk2ecjqoaf/RB-Mus-071-mukhAri-pAhimAm-ratnAcalanAyaka-Adi.mp3?dl=0
kīrtana
nāsāmaṇi
rūpaka
śrī kṛṣṇō
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/528wlhk25fe4ybz/RB-Mus-048-nAsAmaNi-SrI-krshNO-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
naṭābharaṇam
ādi
viśvanātham
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/i4cxp3fh7km1nyf/RB-Mus-049-naTAbharaNam-viSvanAtham-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
nāyaki
ādi
praṇatārtiharam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/npqyhiuqa4tstfb/RB-Mus-050-nAyaki-praNatArtiharam-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
nīlāmbari
ādi
ambā nīlāyatākṣi
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/2gxox1lp3w1yfv5/RB-Mus-051-nIlAmbari-amba-nIlAyatAkshi-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
nīlāmbari
khaṇḍa-ēka
nīlāṅgam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/h6swu70peompo71/RB-Mus-052-nIlAmbari-nIlAngam-kEka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
nīlāmbari
miśra-cāpu
siddhīśvarāya
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/03capyoyw13x5f8/RB-Mus-053-nIlAmbari-siddhISvarAya-mcApu-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
nīlāmbari
rūpaka
tyāgarājam bhajē'ham
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/ehb3glc7cybzfhn/RB-Mus-054-nIlAmbari-tyAagarAjam-bhajEham-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
pāḍi
rūpaka
śrī guruṇā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/ano8662qo6ixs6j/RB-Mus-055-pADi-SrI-guruNA-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
pharaju
miśra-cāpu
madhurāmbā jayati
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/439bw5q8m2exsql/RB-Mus-056-pharaju-madhurAmbA-jayati-mcApu-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
punnāgavarāli
ādi
ēhi annapūrṇē
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/etfdn0wupr4ibiw/RB-Mus-057-punnAgavarAli-Ehi-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
punnāgavarāḷi
rūpaka
kamalāmbikāyāḥ
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/l1g49kkvwvv0b2p/RB-Mus-007.zip?dl=0
kīrtana
rūpavatī
rūpaka
śrī kṛṣṇam
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/fqk6t06tmge8uh9/RB-Mus-059-rUpavati-SrikrshNam-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
sahāna
tripuṭa
abhayāmbāyām
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/o34b6mqf4ndj42i/RB-Mus-021.zip?dl=0
kīrtana
sahāna
tripuṭa
śrī kamalāmbikāyām
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/isng589dfjzvpr4/RB-Mus-008.zip?dl=0
kīrtana
sāma
ādi
guruguhāya
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/5y18z7fbzv83gx2/RB-Mus-060-sAma-guruguhAya-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
śaṅkarābharaṇam
ādi
girijayājayā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/0tlj4qyftzfz3fo/RB-Mus-017.zip?dl=0
kīrtana
śaṅkarābharaṇam
miśra-cāpu
akṣayaliṅga
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/afpz0ff3yien8in/RB-Mus-061-SankarAbharaNam-akshayalinga-mcApu-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
śaṅkarābharaṇam
rūpaka
śrī kamalāmbikayā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/w19s1i97qora6u9/RB-Mus-004.zip?dl=0
kīrtana
sāraṅga
rūpaka
aruṇācalanātham
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/v420g1o3pjweg5e/RB-Mus-072-sAranga-aruNAcalanAtham-rUpaka.mp3?dl=0
kīrtana
sāvēri
ādi
śrī rājagōpāla
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/apbf3yuat2xt3vv/RB-Mus-062-sAvEri-SrI-rAjagOpAla-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
śrīrāga
ādi
śrī abhayāmbā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/92vmrcak1jr2xm2/RB-Mus-023.zip?dl=0
kīrtana
śrīrāga
khaṇḍa-ēka
śrī kamalāmbikē
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/jzu8990j8n880uw/RB-Mus-011.zip?dl=0
kīrtana
śrīragam
rūpaka
śrī varalakṣmi
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/2y76bxkjqwb83du/RB-Mus-063-SrIrAgam-SrI-varalakshmi-rUpaka-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
śrīrañjani
ādi
bālāmbikayā
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/k9ehjjfj2b8x8o1/RB-Mus-064-SrIranjani-bAlAmbikayA-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
stavarājam
ādi
madhurāmbām
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/4k4t955it23uwkk/RB-Mus-065-stavarAjam-madhurAmbAm-bhaja-Adi-mutdik-c3.mp3?dl=0
kīrtana
śuddhadhanyāsi
ādi
subraḥmaṇyēna
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/3kxvxy4s4uadtqg/RB-Mus-013.zip?dl=0
kīrtana
tōḍi
rūpaka
kamalāmbikē
muttusvāmi dīkṣitar
voice-notn
https://www.dropbox.com/s/grchqbfmpuqvwgm/RB-Mus-001-Todi-kamalambike-rUpaka.mp3?dl=0
kīrtana
tōḍi
tisra-cāpu
dākṣāyaṇi
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/6lqkdyj7rsjpv1q/RB-Mus-022.zip?dl=0
kīrtana
tōḍī
ādi
śrī subrahmaṇyō
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/77t1ahaa96ihjhf/RB-Mus-073-tODI-Sri-subrahmaNyO-Adi.mp3?dl=0
kīrtana
tōḍī
rūpaka
mahāgaṇapatim
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/0tl947b0gppcqr4/RB-Mus-012.zip?dl=0
kīrtana
vaṃśavati
ādi
vaṃśavati
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/77ll8pcy9m4mvwn/RB-Mus-066-vamSavati-vamSavati-Adi-mutdik.mp3?dl=0
kīrtana
yamunākalyāṇi
rūpaka
jambūpatē
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/x0l4q3b3waayi9y/RB-Mus-074-yamunAkalyAni-jambUpatE-rUpaka.mp3?dl=0
rāgamālikā
nāṭṭai &
rūpaka
mādhavō mām
muttusvāmi dīkṣitar
voice
https://www.dropbox.com/s/kc5qs7nfqnb6a80/RB-Mus-058-rAgamAlikA-mAdhavO-mAm-rupaka-mutdik.mp3?dl=0
bottom of page